חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתפוס מקום / סטנדר לחברותא שעדין לא הגיע?

תשובה:

הרב קרליץ פסק שאם אין בבית המדרש מספיק כסאות או סטנדרים לכולם, ומי שמאחר לא ישאר בשבילו סטנדר וכו', אזי אסור לתפוס בשביל אחר כיון שהוא חב לאחרים, והוא הדין לגבי מי שתופס מקום באוטובוס לחברו שיעלה בתחנה הבאה.
לגבי תפיסת מקום בשביל עצמו מותר להשתמש בספר שעתיד ללמוד בו אחר כך.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף סג בהערה סג וראה אז נדברו ח"ו סימן מ אות ה וגנזי הקודש ג, ט

תשובה נוספת:

העולה לאוטובוס וחברו שיעלה יותר מאוחר גם לאוטובוס זה, ביקשו לשמור לו מקום עבורו הרי הדבר תלוי כדלהלן: אם הנוסע שעלה ראשון שילם עבורו ועבור חברו, אזי יהיה רשאי לתפוס לו מקום, אם לא שילם עבור חברו אלא רק לעצמו, אסור לו לתפוס מקום לחברו.

פוסק: פסקי בית דין צדק לממונות "הישר והטוב"

ספר: הישר והטוב שו"ת דיני ממונות - בעריכת הרב מ. ב. בורזיקובסקי

מקור: חלק יז' הרב א.מ. לוינגר עמוד קעט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חב לאחרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה