חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם שתרם פריט לבית הכנסת רשאי לקחתו בחזרה?

תשובה:

חפץ שהושאל לבית הכנסת - טוב להתנות על כל דבר שתורמים לבית הכנסת שהוא מושאל כגון מנורה, סטנדר ספרי קודש, וספרי תורה.  שכל הניתן בשאלה שייך לבעלים ונחשב לו בכל עת שהוא עושה מצוה כגון משאיל ספרים לבית הכנסת אבל ברגע שהוא תרם החפץ שייך לבית הכנסת.

 

 

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: ואהבת לרעך כהלכה

מקור: בית כנסת, יח עיין במשנ"ב ס"ק צה מחזיק ברכה סק"ו כף החיים סימן קנג. וע"ע בספר סת"ם כהלכתם עמ' יז..

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה