חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם בריא רשאי לתרום כליה?

תשובה:

יש מצוה לתרום כליה לאדם הנמצא במצב סכנה. (כמובן אחרי חוו"ד של רופא).
ובספר "ציץ אליעזר" (ח"י סימן כה ס"ק ז) כתב שאין אדם חייב לוותר על איבר שלו אפילו אם אין סכנה בכריתתו.

ולענין תרומת כליה בתשלום שמותר, ראה בשאלה אחרת באתר זה http://www.shut-halacha.co.il/question.php?id=727&category=&subcategory=&param=&freesearch=%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA+%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94&filter=all

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב' עמוד מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה