חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שתרם ספרים לבית הכנסת רשאי לשאול אותם ללא רשות הגבאים?

תשובה:

מי שתרם ספרים לבית הכנסת רשאי לשאול אותם למספר ימים  ללא רשות הגבאים, רק אם כשנדב אותם הצהיר בפני הגבאי שהוא נותן זאת, על מנת שיוכל להשתמש בהם מזמן לזמן. אבל אם כשתרם את הספרים לא התנה זאת, אזי אסור לו להוצאים מבית הכנסת ללא רשות הגבאים.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שער ה סימן ד וראה חו"מ סימן קסג רמ"א ס"ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה