חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג לגבי ברכה באכילת מגדננות בהמשכים (בהפסקות)?

תשובה:

ברכה אחרונה אינו יכול לברך אחרי זמן עיכול (72 דקות). אולם לגבי ברכה ראשונה, כל שלא הסיח דעתו מהאכילה ומהשתיה לא נתבטלה ברכתו הראשונה ויכול לאכול אף אחרי זמן רב, על סמך הברכה הראשונה שברך כשאכל בתחילה (אפילו יותר מ 72 דקות).
נמצא שבמקרה שלא קיימת שאלה של ברכה אחרונה או היסח דעת, כגון שאוכל מיני מגדנים, פיצוחים וכו' ואינו אוכל כזית מהם בשיעור של 4 דקות, יכול לעשות כך בלי לברך שוב ברכה ראשונה, למרות שהפסיק באכילתו ואפילו מספר שעות ובתנאי שלא הסיח דעתו מהאכילה.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק ה סעיפים א-ג

תשובה נוספת:

אכל או שתה כשיעור ברכה אחרונה, ולאחר מכן רצה להפסיק זמן רב ללא אכילה ושתיה, צריך לכתחילה לברך ברכה אחרונה לפני שיפסיק. וכשבא לאחר מכן לאכול ולשתות בשנית יחזור ויברך ברכה ראשונה. אולם אם אין בדעתו להפסיק לזמן רב, אינו צריך לברך וכך גם לא יפסיד את הברכה האחרונה.
וכן הדין באדם השותה כוס מים אם בדעתו לשתות שוב כעבור זמן קצר, אזי יברך ברכה אחרונה רק לאחר מכן. אולם אם בדעתו לשתות לאחר שיעבור זמן עיכול מהשתיה הראשונה יברך מיד ברכה אחרונה לאחר שתיית הכוס הראשונה.
זמן עיכול משתנה ממאכל מרובה למאכל מועט, לכתחילה יראה לברך תוך 72 דקות מסיום האכילה.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יג סעיף כח ופרק יד סעיפים כה-כו

תשובה נוספת:

הנוסע לטייל וחושש שלא יוכל לעצור על מנת שיוכל ליטול ידיו, ומאחר ומדובר בנסיעה ארוכה בוודאי ירצה לאכול תוך כדי נסיעה, יכול ליטול ידיו לפני צאתו לדרך ולאכול לחם, ואחר כך יוכל להמשיך לאכול במהלך הנסיעה. לאחר שיסיים לאכול יברך ברכת המזון. אולם אם נגע בדרך בדבר שאינו נקי כל כך נתחייב שוב בנטילת ידיים. החונה ליד אגם או נהר ורוצה לאכול, יכול לטבול את ידיו במים, או ישאב מים בכלי ויטול. גם כשטובל ידיו יברך "על נטילת ידיים" ולא "על טבילת ידיים", אלא אם כן המים מלוחים ואינם ראויים לשתיה.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ז' סעיף ה וראה שם עוד פרטים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה