חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך ברכה אחרונה על פירות הנאכלים בסעודה?

תשובה:

מי שאוכל מפירות האילן בסעודתו מברך 'בורא פרי העץ', והאוכל אבטיח מברך 'בורא פרי האדמה', והאוכל גלידה או פודינג מברך 'שהכל'.  אולם אינו צריך לברך ברכה אחרונה, מפני שברכת המזון פוטרת את כל המאכלים שנאכלו בסעודה, בין לשביעה ובין לקינוח.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק ט סעיף ו. שולחן ערוך, קעז, א. הובא גם בהלכה יומית הר ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה