חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהפסיק את אכילתו לצורך תפילתו צריך לחזור לברך כשיחזור לאכול?

תשובה:

הפסיק באמצע אכילתו על מנת להתפלל, כשהוא חוזר לאכול אינו צריך לברך שוב, מפני שלא הסיח את דעתו מלהמשיך לאכול .  אבל אם הלך לישון שינת קבע על מיטתו, הרי זה כמי שהסיח דעתו מהאכילה, וכשיחזור לאכול יצטרך לברך לפני אכילתו.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן קעח סעיפים ו-ז. מ"ב ס"ק מח. הובא גם בהלכה יומית הר ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה