חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להפוך את המקלון המצוי בבקבוק להפצת ריח?

תשובה:

מקל הנמצא בבקבוקון להפצת ריח,  שהתייבש מעט ורוצים בשבת להופכו ולהכניס את הצד היבש לתוך הנוזל המצוי בבקבוקון, מותר לעשות זאת ואין בכך איסור של משום מוליד ריח, כיון שהמטרה כאן רק להגביר את הריח.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ט סימן נ סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה