חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יבדיל חולה שאינו יכול לשתות יין כמלא לוגמיו?

תשובה:

חולה שאינו יכול לשתות יין כמלא לוגמיו ואין לו מי שישתה את היין, הרי בשעת הדחק אם שתה מעט יצא ידי חובה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי - בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: חלק שני סימן קלד וראה גם שו"ע סטימן קצ' סעיף ד אולם ראה ראה משנה ברורה רצו סק"ט שלא יצא.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה