חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל אולם חייב להחזיר את הכסף ששולם על החשבון...במקרה והמזמין ביטל את הזמנת האולם?

תשובה:

מי ששכר אולם לתאריך מסוים, ואף הפקיד כסף בידי בעל האולם, אולם השוכר ביטל את ההזמנה, אין בעל האולם חייב  להחזיר לשוכר את הכסף ששולם לו על חשבון ההזמנה, גם אם בינתיים בעל האולם השכיר את האולם לאדם אחר לאותו תאריך.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן שטז סעיף א

תשובה נוספת:

אדם אשר ביטל אירוע באולם, ובעל האולם הוכיח שנגרם לו נזק יהיה חייב לשלם דמי ביטול לבעל האולם.

פוסק: הרב משה פריד

ספר: וישמע משה - אוצר פסקים גדולי ישראל

מקור: חלק ד סימן רעז בשם הרב קנייבסקי והרב זילברשטיין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מקח וממכר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה