חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לחזור ולברך כאשר עשה הפסקה בעת אכילתו?

תשובה:

כל שלא סילק דעתו מהאכילה או מהשתיה, אינו צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה, אף שהפסיק יותר מ 72 דקות מאכילתו.
לכתחילה, אין לשהות יותר מ 72 דקות אחרי אכילתו מבלי לברך ברכה אחרונה שלא יפסיד את הברכה האחרונה, ואז כשימשיך לאכול כן  יצטרך לברך שוב ברכה ראשונה. 

האוכל פיצוחים, מיני מגדים ואינו אוכל מהם כזית בתוך 4 דקות יכול להסתמך על הברכה הראשונה שברך, ואפילו אם הפסיק באכילתו מספר שעות וזאת כל עוד שלא הסיח דעתו מהאכילה.
לכן גם אם שתה רביעית ומשער שישתה שוב אחרי חצי שעה יברך ברכה אחרונה על הרביעית ששתה.


פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק ה סעיפים א-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה