חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכהן ללכת בצידי דרכים ליד גדר של בית הקברות בתוך ד' אמות של הקברים?

תשובה:

אין שום איסור לכהן ללכת בצידי דרכים ליד גדר של בית הקברות בתוך ד' אמות של הקברים אם יש גדר.

פוסק: הרב כהן יואל

ספר: והשב כהנים

מקור: עמוד 42 סעיף 16 - שו"ת שער ההלכה חלק א סי' שפה עמ' קסג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה