חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצלם אדם בניגוד לרצונו?

תשובה:

אסור לצלם ללא רשות.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: סימן ז' קיד . צוטט בהליכות בן אדם לחברו הרב פוקס פרק טו

תשובה נוספת:

רוב הפוסקים אין איסר לצלם אדם שלא ברשותו, חוץ אם מצלם אותו בצורה מביכה או במקום שאין רוח חכמים נוחה הימנו או במצב שיבוא לידי ביזיון בתמונה.
מצד היושר, יש בכלל להמנע מלצלם אדם המקפיד על כך ובוודאי לא במקום פרטי שדבר אף אסור על פי החוק.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק יב סימן כח עמוד קסה

תשובה נוספת:

צילום ללא רשות מותר, כיון שמצד הדין קשה למחות במי שמצלם ללא רשות. והגרי"ש אלישיב הסביר שצילום הנו הנצחה של מבט של אדם היוצא לרשות הרבים ונחשף בין כה וכה לבריות שם.(בתנאי שלא נגרם צער או נזק למצולם).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק טו סעיף יא' הערה כו'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צילום

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה