חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקור למנהג לברך את הילדים בליל שבת?

תשובה:

המנהג לברך את הילדים בליל שבת, יסודו בהררי קודש ויכולים לברכם בשתי הידיים. יש שנהגו לברכם מיד בכניסתם לבית, ויש שנהגו לברכם לאחר הקידוש, ואיך בכך הפסק בין הקידוש לנטילת הידיים, כיון שבדעת האב ליטול ידיים מיד לאחר הברכה.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק טו סימן ח וראה בסידור יעב"ץ עמודי שמים דף תרמד, וכן בספר מעבר יבק שפתי רננות פרק מג וראה ספר פלא יועץ מערכת ברכות ועוד ראה שם ובשות אבני דרך חלק ג, מז

תשובה נוספת:

לדעת האר"י והגר"א יש לברך ביד אחת.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן עב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה