חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעיין בספר בשעה שתלמיד חכם דורש בבית הכנסת?

תשובה:

בהרבה מקומות יש שיעור או דרשה בין מנחה למעריב. אין זה דרך ארץ ללמוד בספר אחר או לדבר עם חברו בזמן הדרשה, כיוון שהדבר עלול לפגוע בכבוד תלמיד חכם.

פוסק: הרב אסי יצחקוב

ספר: אשרי משכיל

מקור: חלק ב כבוד חכמים פרק ג סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תלמיד חכם

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה