חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ראש ישיבה / מגיד שיעור רשאי ללמד בשבעה על מנת למנוע ביטול תורה?

תשובה:

אבל אסור בתלמוד תורה בכל ימי השבעה, אולם תלמיד חכם המורה הוראה ודורש לרבים, הואיל ואם לא ילמד אותם את השיעור הקבוע ייגרם לתלמידיו ביטול תורה. אפשר להתיר לו ללמדם כרגיל (גם תוך שלושה ימים) הואיל לרבים צריכים לו, ואפילו אם יש בעיר  תלמיד חכם השווה לו, וכן מותר לו לשבת על כסא בעת השיעור.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: אבלות, סימן כב עמוד תד סעיף יד והערה יד

תשובה נוספת:

ראש ישיבה אשר אם לא יתן את השיעור ייגרם בטיול תורה, הרי זה צורכי רבים ומותר.(אחרי ג ימים )

פוסק: הרב נחום יברוב

ספר: דברי סופרים - הלכות אבלות

מקור: פרק לה סעיף כא עמוד תז , הערה כא

תשובה נוספת:

מלמד תשב"ר היושב שבעה, כיוון שניתן למצוא בקלות ממלא מקום לא ילך ללמד את תלמידיו ב"תלמוד תורה".

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אבלות סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תלמיד חכם

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה