חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לפתוח בשבת שקית סוכר וכו' ?

תשובה:

כאשר רוצה לפתוח בשבת שקית סוכר וכו', עדיך שיפתח את השקית במקום הדבק, ולא יקרע את השקית. 

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב סעיף 210 וראה בנין שבת חלק א פרק לו סעיף ג בשם הגרשז"א. ודעת הגרי"מ שטרן לפתוח בדרך השחתה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה