חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם אשר נפל בסמוך אליו ברזל, אבן וכו' באופן שאם היה פוגע בו היה בוודאי נפגע, צריך לברך הגומל?

תשובה:

אדם אשר נפל בסמוך אליו ברזל, אבן וכו' באופן שאם היה פוגע בו היה בוודאי נפגע, לא יברך הגומל.
אולם טוב לומר שירה והודאה, כגון "מזמור לתודה", "נשמת כל חי" וכו'.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ב סימן קלו ובשם הגרי"י קנייבסקי, וראה שם לענין יצות ממש מתאונה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה