חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברכים לפני אכילת חמוציות?

תשובה:

מברכים בורא פרי האדמה על אכילת חמוציות כיון שאין משתמשים בו כפרי בפני עצמו אלא בשביל לתת טעם במאכלים.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק שני הוראה כג וראה גם בספר "וזאת הברכה" בלוח הברכות הערה קד. וראה משנ"ב רג,סק"ג

תשובה נוספת:

על החמוציות יש לברך בורא פרי העץ.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: אורח חיים חלק ב סימן נ אגרות משה חלק א סימן פה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה