חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא שיעור שתייה שמתחייבים לברך ברכה אחרונה?

תשובה:

אם שתה פחות מ'רביעית', שהיא נפח ביצה ומחצה, כ-75 מיליליטר – לא יברך.

משך הזמן: כל השותה 'רביעית' מעבר לזמן שמקובל לשתות 'רביעית', אינו מברך. אבל אם שתה ברציפות תוך הפסקות קלות לגמיעה ונשימה – חייב לברך ברכה אחרונה.

כדי לצאת ידי כל הדעות, טוב שיאכל או ישתה מאכל או משקה נוסף, כדי שיוכל לברך עליו 'בורא נפשות' בלא ספק.

שתה שיעור 'רביעית' משני מיני משקים שונים שברכתם שווה, או אכל שיעור כ'זית' משני מאכלים שונים שברכתם שווה – מצטרפים יחד לחייב אותו בברכה אחרונה. אבל אם שתה חצי שיעור משקה ואכל חצי שיעור מאכל, אינו מברך ברכה אחרונה, ששיעורי מאכל ומשקה אינם מצטרפים (מ"ב רי, א).

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק י סעיפים י-יא וראה שו"ע רי, א ומ"ב א. הובא בהלכה יומית של ישיבת הר ברכה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה