חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה מברכים על מצה בריי?

תשובה:

מצה מטוגנת שיש בה חתיכות מצה פחות מכזית דבר המצוי מאד במאכל הנקרא "מצה בריי" שפותתין מצה לחתיכות קטנות ומערבבים בו שמן וביצים וכדו' ומטגנים אותם במחבת, הרי באנו למחלוקת אם טיגון דינה כבישול או כאפיה ולכן הנכון יותר לאוכלה רק בתוך הסעודה. 
אמנם אם פתת המצה לחתיכות קטנות מאד ולאחר שעירבו בו ביצים ושמן וכו' טיגנוהו, נאבד ממנו תואר לחם לדברי הכל יש לברך עליו בורא מיני מזונות ועל המחיה.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק ב סימן קסח סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה