חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יכול לברך 'שהחיינו' אם שכח ונזכר לאחר זמן?

תשובה:

מי ששכח לברך 'שהחיינו' ינהג כדלהלן: לגבי מאכל כל עוד לא גמר את האכילה יכול לברך 'שהחיינו'. לגבי בגד חדש כל עוד קיימת אצלו השמחה הראשונה על בגד זה - יכול לברך.


פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רטו' וראה משנה ברורה סימן רכה ס"ק יג

תשובה נוספת:

לבש בגד חדש ושכח לברך שהחיינו, אם נזכר כאשר הבגד עדיין על גופו והוא עדין שמח ממנו, אזי רשאי לברך שהחיינו.

פוסק: הרב משה לוי

ספר: ברכת ה

מקור: חלק ד פרק ב סעיף נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה