חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת במכשיר א.ק.ג כשיש ספק סכנה?

תשובה:

הוצאת דם, בדיקת א.ק.ג, ניקור, שימוש במכונת רנטגן, מותר לעשות לחולה שיש בו ספק סכנה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק א' עמודים ל-לא וראה שם פירוט ותנאים לנ"ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה