חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שחש בראשו, במעייו או בשיניו צריך לברך הגומל?

תשובה:

מי שחש בראשו, במעייו או בשיניו ולא נפל למשכב, אין הוא בכלל חולה ולכשיחלפו הכאבים אינו צריך לברך הגומל אלא אם כן היה לו חום.
וכן בכל חולי אפילו אינו של סכנה ולא מכה פנימית, כל שעלה למיטה בגין זאת לכשיבריא יברך הגומל גם אם לא היה מרותק למיטתו שלושה ימים. לכן גם פצועי תאונת דרכים שנפלו למשכב  צריכים לברך הגומל לכשיבריאו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ריט סעיף כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה