חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך גם כשרואה את ים המלח?

תשובה:

אין מברכים על ים המלח כיון שאינו ממעשה בראשית אלא נוצר יותר מאוחר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה פרק כג סעיף כז הערה מג

תשובה נוספת:

מברכין עושה מעשה בראשית.

פוסק: רבי יהודה שפירא

ספר: דעת יהודה - תשובות בהלכה

מקור: סימן רכח

תשובה נוספת:

אין מברכים על ים המלח כיון שאינו ממעשה בראשית אלא נוצר יותר מאוחר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה פרק כג סעיף כז הערה מג

תשובה נוספת:

מברכין "עושה מעשה בראשית".

פוסק: רבי יהודה שפירא

ספר: דעת יהודה - תשובות בהלכה

מקור: סימן רכח

תשובה נוספת:

אין מברכים על ים המלח כיון שאינו ממעשה בראשית אלא נוצר יותר מאוחר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה פרק כג סעיף כז הערה מג

תשובה נוספת:

מברכין "עושה מעשה בראשית".

פוסק: רבי יהודה שפירא

ספר: דעת יהודה - תשובות בהלכה

מקור: סימן רכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה