חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שמפונה לחדר מיון בשבת כיצד ינהג לגבי בדיקות שעושים לו?

תשובה:

חולה שהגיע לחדר מיון בשבת, מותר למדוד לו חום, דופק, לחץ דם. כמו כן מותר לעשות בדיקות של האזנה לקולות הלב והנשימה.
מאידך, הוצאת דם, בדיקת א.ק.ג, ניקור, שימוש במכונת רנגן, מותר לעשות לחולה שיש בו סכנה או ספק סכנה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק א' עמודים ל-לא וראה שם פירוט ותנאים לנ"ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה