שבת > קורע

שאלה:

האם מותר בשבת להפריד גביעי יוגורט, לבן, גבינה' מעדן וכד' המחוברים ביחד?

תשובה:

מותר בשבת להפריד גביעי יוגורט, לבן, גבינה, מעדן וכד' המחוברים ביחד, ובלבד שיקפיד שלא יקרע אותיות וציורים.
וכן מותר לפתוח את מכסה הניילון או האלומיניום הדבוק בראש גביע המאכל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ט' סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראהמתוך: שו"ת – פורטל הלכה אקטואלי

www.shut-halacha.co.il