ברכות > הגומל

שאלה:

מי שעבר ניתוח בהרדמה כללית, באיזה שלב צריך לברך הגומל?

תשובה:

מי שעבר ניתוח בהרדמה כללית צריך לברך הגומל, כיון שהרדמה כללית הנה סכנה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: אורח חיים, סימן ריט סעיף סז

תשובה נוספת:

מי שנותח והורדם לשם כך בהרדמה כללית, יברך הגומל רק אחרי שנתרפא לגמרי.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק א פרק ז סעיף 10

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראהמתוך: שו"ת – פורטל הלכה אקטואלי

www.shut-halacha.co.il