חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

נמצאו 426 תוצאות:

 1. 'מוריד הטל' בחו"ל
 2. 10 מתפללים - שמונה עשרה
 3. אדם רשע
 4. אורח בבית הכנסת
 5. אורך שרוול - גברים
 6. אזעקה באמצע שונה עשרה
 7. אזעקה- בזמן תפילת שמונה עשרה
 8. אי אמירת תחנון ביום בר מצוה
 9. אי אמירת תחנון ביום הבר מצווה
 10. אינו יודע שם אמו
 11. אינו מכירו
 12. אכילה לפני התפילה - בריאות
 13. אכילה לפני תפילה
 14. אמירת "שלום" לפני התפילה
 15. אמירת אמן על ברכת הלל
 16. אמירת פסוקים כסגולה
 17. אמירת קדיש על ידי אשה
 18. אמירת קדיש על ידי אשה
 19. אמן -לוויה בשידור
 20. אמצע שמונה עשרה
 21. ארון קודש פתוח
 22. באמצע לימוד תורה
 23. באמצע תפילת שמונה עשרה
 24. בבית כנסת או בבית
 25. בגדי עבודה בתפילה
 26. בהעדר מנין
 27. ביטול לימודים
 28. ביטול מניין
 29. ביטול מניין בגלל נסיעה
 30. ביטול תורה לתפילה על חולה
 31. ביטול תחנון ביום הלולא
 32. בית כנסת - בחירתו
 33. בן לא דתי
 34. בקשה פעמים
 35. בקשות אישיות
 36. בקשות פרטיות בתפילה
 37. ברוך ה' לעולם אמן
 38. ברית מילה - נפילת אפיים בסליחות
 39. ברכה על טלית שאולה
 40. ברכו בסיום התפילה
 41. ברכת הלבנה בשידור ישיר
 42. ברכת כהנים באמצע תפילת שמונה עשרה
 43. גוסס
 44. גיהוק
 45. גיל תפילה
 46. גר חולה
 47. דירת גוי ממעל
 48. דרך הטלפון
 49. הבאת ילדים לבית הכנסת
 50. הבאת ילדים לבית הכנסת
 51. הביננו
 52. הביננו
 53. הביננו- חולה
 54. הודעות חולין
 55. הזכרת שם אם החולה
 56. החזקת ילד על ידיו
 57. הכנסת אורחים- בזמן התפילה
 58. הכנת שעור בחזרת הש"ץ
 59. הכנת שעור בחרת הש"ץ
 60. הכפלת מילים בתפילה
 61. הכרזת מספרי הדפים
 62. הליכה לפני תפילה
 63. המסופק אם התפלל
 64. המסתפק אם אמר ותן טל ומטר
 65. המתפלל לאט
 66. הנוסע לחו"ל לענין שאילת גשמים
 67. הנצרך להתפנות בתפילה
 68. הפסק בנענוע בשפתיים
 69. הפסקה באמצע תפילת שמונה עשרה
 70. הפסקה בזמן שמונה עשרה
 71. הפסקה בזמן שמונה עשרה
 72. הפסקה בתפילת שמונה עשרה
 73. הפסקת לימוד לעניית אמן
 74. הפרעת ילד
 75. הפרעת צלצול טלפון
 76. הצטרפות כשחלק רואים
 77. הצטרפות למניין
 78. הרהור
 79. הרהור בדברי תורה בתפילה
 80. השגחה על ילדים בבית
 81. התועלת בתפילה לרפואה
 82. התיישב לפניו
 83. והוא רחום - לפני התפילה
 84. וותיקין או עם הציבור
 85. וידוי וי"ג מידות לפני תחנון
 86. וידיאו
 87. ותן טל ומטר- שליח ישראלי
 88. זמני התפילה במצבים שונים
 89. חברו שואל לשלומו
 90. חדר ליד בית הכנסת
 91. חולה ותפילה בציבור
 92. חולה נפש
 93. חולה סכרת
 94. חולצה קצרה
 95. חזרה על מילים בתפילה
 96. חזרה על מילים בתפילה
 97. חזרת הש"ץ
 98. חזרת הש"ץ
 99. חלוקת טבק
 100. חלוקת קבלות בשעת התפילה
 101. חליצת תפילין
 102. חרש או אילם
 103. חרש אילם
 104. חרש אילם
 105. חרש אילם - בשפת השפתיים
 106. טיול ללא מניין
 107. טיטולים לענין תפילה
 108. טלית ללא רשות
 109. טלפון במצב רטט בתפילה
 110. טלפון- העברתו לרטט
 111. טרנינג ונעלי בית
 112. טרנינג ונעלי בית
 113. יג מידות בתחנון
 114. יחיד - בבית או בבית כסת
 115. יחיד - תחנון
 116. ילד המפריע לאביו בתפילה
 117. ילד חולה
 118. ילד מאומץ
 119. ילד מפריע בזמן התפילה
 120. יצאו מקצת מן המנין בחזרת הש"ץ
 121. יצאו מקצת מן מנין המתפללים
 122. יציאה לדרך לעבודה לפני התפילה - פקקים
 123. יציאה לדרך לעבודה לפני התפילה - פקקים
 124. ישן בצהרים
 125. כאשר אין מניין
 126. כובע בשעת התפילה
 127. כוונה - כיצד?
 128. כוונה בתפילה
 129. כיוון התפילה
 130. כיוון תפילה - בית חולים נכרי
 131. כייון ירושלים
 132. כיסוי הראש בטלית
 133. כיסוי הראש בטלית
 134. כיצד נופלים
 135. כלה בעזרת נשים
 136. כלה בעזרת נשים
 137. כלי נגינה בבית הכנסת
 138. כסא גלגלים - עושה שלום
 139. כפפות
 140. לבוש בתפילה
 141. לבוש בתפילה
 142. לבוש חורפי בזמן התפילה
 143. לבקש מאדם אחר
 144. לדבר - כבר התפלל
 145. לדלג בשני וחמישי
 146. להאריך בתפילת העמידה
 147. להאריך בתפילת העמידה
 148. להודיע שהוא חתן
 149. להודיע שהוא חתן
 150. להזכיר יעלה ויבוא
 151. להזכיר לומר ותן טל ומטר
 152. להפליט מגופו
 153. להקדים את הציבור
 154. להקדים את הציבור
 155. להרים סידור
 156. להרים סידור
 157. להשמיע לאוזנו
 158. להתפלל על נכרי
 159. להתפלל על נשיא נכרי
 160. להתפלל על רפואה - מודעה
 161. להתפלל על רפואה - מודעה
 162. להתפלל עם החזן
 163. להתפלל עם תינוק בידו
 164. להתפלל שיהיה זכר
 165. לימוד בחוף הים
 166. לכמה לחכות
 167. לכמה מתפללים לחכות
 168. למהר לסיים
 169. לענות למניין אחר
 170. לענות למניין אחר
 171. לענות למניין אחר
 172. לענות לשיחת טלפון
 173. לקחת סידור
 174. לקרוא לעשירי למניין - אחרי ישתבח
 175. לשבת לפני מתפלל
 176. מאבד עצמו לדעת
 177. מאריך בשמונה עשרה
 178. מאריך בתפילתו
 179. מוריד הטל בחו"ל
 180. מוריד הטל בחו"ל
 181. מחיצת זכוכית
 182. מחשבות זרות בתפילה
 183. מטרייה
 184. מי רגלים על הבגד
 185. מי שברך - על נכרי
 186. מי שברך לנכרי חולה
 187. מי שברך לנכרי חולה
 188. מים לפני תפילה
 189. מיקום הש"ץ בבית הכנסת
 190. מכונית תקועה
 191. מכנסים קצרים - מניין
 192. מכשיר שמיעה
 193. מנגינות שמקורם מנכרים
 194. מנהגי חודש סיון
 195. מנהגי יהודי אתיופיה
 196. מניין באוטובוס
 197. מניין בימי קור
 198. מניין בכלי תחבורה
 199. מניין בכלי תחבורה
 200. מניין וותיקין בשבועות
 201. מניין מצומצם -
 202. מניין מצומצם - תפילת שמונה עשרה
 203. מניין מצומצם - תפילת שמונה עשרה
 204. מניין שהתפזר
 205. מנין בבית
 206. מנין בבית
 207. מנין מצומצם
 208. מנין מצומצם - קדיש
 209. מנין מצומצם בחזרת הש"ץ
 210. מניעת הדבקת אחרים
 211. מסופק בחורף
 212. מספר מניינים
 213. מעטים שאמרו קרבנות - קדיש דרבנן
 214. מעיל גשם ומגפיים
 215. מעיל על הטלית
 216. מקום פרוץ - מניין או בביתו
 217. מקום קבוע בתפילה
 218. מקום קבוע לתפילה בבית
 219. מקום תפילת חולה
 220. מקומות איסור נגיעה - תפילה
 221. מרחק בין מתפללים בחוץ - בין המתפללים
 222. מרחק לאיתור מנין
 223. משיב הרוח ומוריד הגשם- מסופק
 224. משיב הרוח מוריד הגשם
 225. משיב הרוח מוריד הגשם
 226. מתי מתפלים על חולה
 227. נהג -תפילה בנהיגה מכונית
 228. נוסח
 229. נוסח תפילה
 230. ניגוני נכרים בתפילה
 231. נישוק ילדיו בתפילה
 232. נכרי - מי שברך
 233. נמצא בבית הכנסת
 234. נסיעה ומניין לתפילה
 235. נפילת אפיים בעמידה
 236. נפילת אפיים כשאין ספר תורה
 237. נפלה טליתו
 238. נץ או במניין
 239. נצרך להתפנות
 240. נצרך להתפנות
 241. נשוי לאשה נכרית
 242. נשוי לנכרית
 243. נשיאת תינוק בזמן תפילת שמונה עשרה
 244. נשים - נפילת אפים
 245. נשמת כל חי
 246. נשמת כל חי
 247. סידור / טלפון
 248. סליחות דרך הרדיו
 249. סנדלים ללא גרבים
 250. סנדק - ספק
 251. ספר קודש על הרצפה
 252. סריגה בעזרת נשים
 253. עדיפות לתפילה בכותל המערבי
 254. עזרת נשים
 255. עטיפת טלית כישמעאלים
 256. עיון בספר בחזרת הש"ץ
 257. עיון בספר בחזרת הש"ץ
 258. עישון סיגריה
 259. על עצמו
 260. על עצמו
 261. עלינו לשבח - עיתוי
 262. עמידה
 263. עמידה בחזרת הש"ץ
 264. עמידה בקדיש
 265. עניית אמן בשידור ישיר
 266. ערות דבר - לענין קדושה
 267. עשרה חולים
 268. עשרה נהגים
 269. עשרה ראשונים
 270. פסולין להצטרף למניין
 271. פסח שני - תחנון
 272. פסיעה בסיום העמידה
 273. פסיעה בסיום העמידה
 274. פרנסה ומזונות
 275. פרקי תהלים בעת מלחמה
 276. צירוף אדם שנשא גויה למנין
 277. צירוף חילוני למניין
 278. צירוף יהודי רפורמי למניין
 279. צירוף למניין - לא מעוניינים
 280. צירוף למניין - מונגולי
 281. צירוף למניין בכותל
 282. צירוף למניין גוי שגויר על ידי רפורמים או קונסרבטיבים
 283. צירוף מונגולאיד למנין
 284. צירוף מחלל שבת למניין
 285. צירוף מחלל שבת למנין
 286. צירוף על ידי וידיאו
 287. צעדים בסיום שמונה עשרה
 288. קביעות מקום בבתי כנסת
 289. קדיש על נכרי
 290. קדיש דרבנן - ללא חיוב
 291. קדיש לפני הודו
 292. קדיש ממספר אנשים
 293. קדיש על גוי
 294. קדיש על ידי ילד
 295. קדיש על קדושי השואה
 296. קדיש על שני אנשים
 297. קולוסטומיה
 298. קטטר בבית הכנסת
 299. קטן באמירת קדיש
 300. קינוח אף בשמונה עשרה
 301. קנוח האף בשמונה עשרה
 302. קראים
 303. ראש מוטה על היד
 304. רגלים יחפות
 305. רחמי שמים - בניגוד לדעתו
 306. רחצה לפני התפילה
 307. רכבת
 308. רמיזה לשליח ציבור
 309. רמיזה לשליח ציבור
 310. רמיזה לשליח ציבור
 311. רשימת חולים ארוכה
 312. ש"ץ - תחנון במקום שלא אומרים וידוי
 313. ש"ץ בשנה ראשונה
 314. שחייה לפני התפילה
 315. שינוי מנוסח הציבור
 316. שינוי נוסח התפילה
 317. שכח טל ומטר במנחה בשישי
 318. שכח יעלה ויבוא
 319. שכח לומר ותן טל ומטר
 320. שכח מנחה בערב שבת
 321. שכח- משיב הרוח מוריד הגשם
 322. שכח- משיב הרוח מוריד הגשם
 323. שכח- משיב הרוח מוריד הגשם
 324. שכח- משיב הרוח מוריד הגשם
 325. שם אמו
 326. שם הוריו לא ידוע
 327. שמיעת תפילה ודבר תורה - בית כסא
 328. שני חיובים
 329. שעה זמנית - הגדרה
 330. שפת התפילה
 331. שקית התפילין
 332. שקית סטומה
 333. שתיה באמצע התפילה
 334. שתיה בתפילת העמידה
 335. שתיה בתפילת העמידה
 336. שתיה בתפילת העמידה
 337. שתיה לפני התפילה
 338. שתייה באמצע התפילה
 339. תגבור מניין חסר
 340. תהלים בלילה
 341. תהלים לרפואת חולה
 342. תחנון ביום הזכרון ויום העצמאת וירושלים
 343. תחנון - זמנים
 344. תחנון - חתן נוכח בלבד
 345. תחנון - חתן נוכח בלבד
 346. תחנון אחרי שבועות
 347. תחנון בבית האבל
 348. תחנון בהעדרות החתן
 349. תחנון בהעדרות החתן
 350. תחנון ביד- טו אדר א
 351. תחנון ביוארציט של אדמורים
 352. תחנון ביום ברית מילה
 353. תחנון ביום הולדת
 354. תחנון ביום חג הסיגד
 355. תחנון ביום חג הסיגד
 356. תחנון בעמידה
 357. תחנון בשחרית כשהחופה בערב
 358. תחנון בשחרית כשהחופה בערב
 359. תחנון כשאין ספר תורה
 360. תייר מחו"ל לענין שאילת גשמים
 361. תינוק חולה - קריאת שם
 362. תינוק עם מנשא
 363. תיקון חצות או תפילה עם הנץ
 364. תיקון רחל ולאה
 365. תלמידים - אכילה לפני התפילה
 366. תנועות משונות
 367. תנועות משונות
 368. תפילה - רמקול
 369. תפילה ארבעים יום בכותל המערבי
 370. תפילה באמצע ההנקה
 371. תפילה בבתי קולנוע ומועדנים
 372. תפילה ביחיד
 373. תפילה ביחידות
 374. תפילה ביחידות
 375. תפילה בישיבה
 376. תפילה בישיבה
 377. תפילה בלע"ז
 378. תפילה במירון ובקבר רחל
 379. תפילה במכנסיים קצרים
 380. תפילה במניין כאשר אנוס
 381. תפילה במניין כאשר אנוס
 382. תפילה במנין
 383. תפילה במסגד
 384. תפילה במקום ללא מחיצות
 385. תפילה בנוכחות בעל חי
 386. תפילה בנסיעה
 387. תפילה בנסיעה מכונית
 388. תפילה בעד שלום המלכות
 389. תפילה בעמידה בנגמ"ש
 390. תפילה בעמידה בנגמ"ש
 391. תפילה בפיגמה / מעיל גשם
 392. תפילה בקבר רחל ובכותל
 393. תפילה בשכיבה - חייל
 394. תפילה בשפה אחרת
 395. תפילה דרך הטלפון
 396. תפילה כשאין מניין
 397. תפילה כשאין מנין
 398. תפילה לרפואת גויים
 399. תפילה לרפואת נכרי
 400. תפילה מול חלון, זכוכית, מראה
 401. תפילה מול ראי
 402. תפילה מול ראי
 403. תפילה מול ראי
 404. תפילה משותפת
 405. תפילה משותפת
 406. תפילה משותפת עם גויים
 407. תפילה מתוך טלפון סלולרי
 408. תפילה מתוך טלפון סלולרי
 409. תפילה על הזקוק לישועה
 410. תפילה על חולה המוגדר כ'צמח'
 411. תפילה על חולה המוגדר כ'צמח'
 412. תפילה על חולה שימות
 413. תפילה על נכרי
 414. תפילה על קטן ללא שם
 415. תפילה עם סנדלים
 416. תפילה עם רגלים יחיפות
 417. תפילת הדרך
 418. תפילת העמידה- ללכת
 419. תפילת וותיקין ללא ילדיו
 420. תפילת חולה עם קטטר
 421. תפילת יחיד - קרונה
 422. תפילת שחרית זמנה
 423. תפילת שמונה עשרה באוירון
 424. תפילת שמונה שמונה עשרה בקול רם
 425. תרופה טבעונית לפני תפילה
 426. תרופה לפני תפילה

חפש בתת-נושא ברכת כהנים.

הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה