חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מורה שהחרים חפץ מתלמיד ואבד לו, רשאי להחזיר לתלמיד חפץ חדש?

תשובה:

אם המורה לא השתמש בחפץ אזי רשאי להחזיר במקומו חפץ חדש ואין בזה משום איסור ריבית.

פוסק: הרב פנחס וינד

ספר: ספר התשובות בהלכות ריבית

מקור: פרק ה שאלה נח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ריבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה