חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מבחינה הלכתית יש חיוב להחזיר אבידה של נכרי?

תשובה:

המוצא אבידה שאבדה לנכרי אינו חייב להחזירה ומותר לו לקחת אותה לעצמו. אולם אם רוצה להחזירה על מנת שישבחו את היהודים הרי זה משובח. וכן צריך להחזיר במקום שיש חשש של חילול השם, כגון, שהאבידה נמצאה במקום שיש בו רוב ישראל והנכרי יסבור שישראלים גנבו ממנו.

פוסק: הרב חיים בנימין גולדברג

ספר: בין ישראל לנכרי

מקור: עניני יו"ד סימן כח סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבידה ומציאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה