חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הלומד בארץ וסומך על הדלקת נר חנוכה על ידי אביו בחו"ל, צריך להדליק בארץ בגלל הבדלי הזמנים?

תשובה:

הלומד בארץ וסומך על הדלקת נר חנוכה על ידי אביו בחו"ל, אינו צריך להדליק בארץ למרות הבדלי הזמנים.

פוסק: הרב אהרן ארי' כ"ץ

ספר: פסקים ותשובות

מקור: חנוכה סימן תרע"א עמוד לב בשם הגרש"ז אוירבאך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה