חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הנמצא בחו"ל - כיצד ינהג מרגע שנודע לו על פטירת קרובו?

תשובה:

אבלות

א. אבלות ואנינות

1. המקבל ידיעה מהארץ שקרובו נפטר, כל דיני אבלות חלים עליו מיד עוד לפני שיטוס ארצה ללוויה.

2. מרגע שקיבל את הבשורה אינו מסתפר, אינו מתגלח, אינו מתרחץ ואינו לובש בגדים מהודרים, אלא מה שצריך לנסיעתו.

3. באותו יום אינו מניח תפילין. וכן אינו מניח תפילין אחרי כן ביום הקבורה, וגם לאחר הקבורה אינו מניח.

4. בדרך מביתו עד למטוס הוא בגדר אונן: אינו מתפלל ואינו מברך ואסור בתלמוד תורה. אבל נוטל ידיו כשאוכל לחם בלי ברכה.

5. וכן הוא פטור מלהתפלל ולברך מעת שהמטוס מגיע ליעדו, עד אחרי הקבורה מדין אונן.

6. כל זמן שהוא יושב במטוס יש לו דין אבל (ולא אונן) וחייב בתפילה ובברכות כדין אבלות.

ב. שבת ומועד

1. נודע לו בשבת שמת לו קרובו, כיוון שאסור לקבור בשבת לא חלים עליו דיני אונן. לכן אם הוא שליח קהילתי שתפקידו להיות ש"ץ ובעל קורא, ואין שם מי שיקרא או שיתפלל במקומו, מותר לו לקרות ולשמש כש"ץ.

2. כשנודע בשבת על פטירת קרובו מותר לבקש מנכרי לטפל עבורו בהכנת כרטיס טיסה למוצאי שבת או ליום ראשון בבוקר.

3. כשטלפון מצלצל בשבת אסור בשום אופן להרים את הטלפון (לקבל בשורת איוב) למרות שכבר היה חשש גדול לכך ממידע שהגיע לפני שבת. הרמת הטלפון מותרת רק כשקיימת סבירות שקוראים לו לפיקו"נ, וגם אז אם אפשר יש לעשות זאת בשינוי.

ג. הודעת הפטירה ומנין ימי השבעה

1. מי שקיבל ידיעה שקרובו נפטר, ושהקבורה תהיה רק בעוד יום או יומיים, והוא לא יוכל לטוס ללויה, אזי שבעת ימי האבלות מתחילים עבורו מיד עם קבלת הידיעה.

2. מי שנפטר לו קרוב בחו"ל, והוא מלווה את ארונו עד למטוס אך אינו טס עימו ארצה, ימי האבלות מתחילים עבורו ברגע שהמטוס ממריא.

3. מי שקיבל ידיעה שקרובו נפטר ונהג שבעה, ובסוף השבעה קבל מכתב שמודיע לו שהמת נקבר רק יום או יומיים אחרי קבלת המברק, אינו צריך להשלים ימים נוספים על הימים שישב.

4. שליח המקבל ידיעה על פטירת קרוב של אשתו, מותר לו להסתיר זאת מאשתו ולומר לה שקרובה חולה.

ד. מנהגי האבלות

1. מי שיושב שבעה בחו"ל על אביו או על אמו וקשה לו להשיג מניין אנשים שיבואו לביתו להתפלל, אסור לו לנסוע או ללכת לביכ"נ להתפלל ולומר קדיש. וכן אם הוא אבל על שאר קרובים שלא ייצא מביתו. ואם יש ביכ"נ בחצר ביתו יוצא לשם.

2. שליח שתפקידו להורות ולדרוש ברבים, ובעת שיושב שבעה אין מי שימלא את תפקידו, והדבר גורם לבטול תורה, יש להתיר לו ללמדם בעצמו ואפילו בתוך ג' ימים, הואיל ורבים צריכים לו.

3. אסור לאבל להתגלח כל שלושים יום לאבלותו, ואף מי שמרגיש צורך להתגלח אחר השבעה בגלל עבודתו, הדבר אסור לו.

4. שליח המשמש בתפקיד ש"ץ או בעל קורא, מותר לו להמשיך בתפקידו זה בשבתות וימים טובים במשך כל שנת האבל.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק צח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה