חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן מאומץ חייב להתאבל על מי שגדלו?

תשובה:

בן מאומץ אינו חייב להתאבל כדין על מי שגדלו. אך יכול לומר קדיש ואף מצוה לומר קדיש אם אין להם בן אחר.
כמו כן אין לבן המאומץ קדימה להיות ש"ץ כיון שאינו בן ממש. 
אם אין מי שיתאבל על הוריו המאמצים יכול הוא לשבת ולהתאבל, אך ינהג במנהגי אבלות  רק לחומרא ולא לקולא, דהיינו לא יקרע ולא יברך ולא ילמד תורה בימי האבלות וכו'

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: סימן סה

תשובה נוספת:

מותר בתשעה באב לברך בברכת  "מזל טוב" למי שנולד בן בתשעה באב, שהרי זו ברכה ולא אמירת "שלום" שאינה נאמרת בתשעה  אב.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד הוראה נח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אימוץ ילדים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה