חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להגיש ביום צום אוכל לאורח שלא צם?

תשובה:

מותר להגיש אוכל ביום צום לאורח שפטור מהצום, כגון חולה וכו'. (יש מקילים בזה משום חשש לשנאה).

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: אורח חיים סימן קיא ענף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה