חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנסוע לאומן לראש השנה?

תשובה:

גדולה מעלת התפילה בארץ ישראל, והרב עובדיה יוסף זצ"ל גם סבר שטוב להישאר בראש השנה עם המשפחה כאן בארץ ישראל. אולם אלה שנוסעים בכל אופן להתפלל בראש השנה באומן, יש להם על מי לסמוך.

פוסק: הרב גדעון לוי

ספר: שו"ת גל עיני

מקור: חלק א סימן מ

תשובה נוספת:

יש שהתירו לצאת לחוץ לארץ, כדי להתפלל על קברי צדיקים. אולם מרן הרב קוק זצ"ל שאין מצווה לבקר בקברי צדיקים, ולכן אין זה מצדיק יציאה לחו"ל, וגם בארץ ישראל יש קברי אבות.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג סימן שי וראה משפטי כהן קמז

תשובה נוספת:

אין איסור לצאת מארץ ישראל לאומן להשתטח על קברו של ר' נחמן מברסלב, ומסתבר שלחסידי ברסלב האמיתים אין זה בגדר של יציאה סתם או לרשות אלא לשיטתם זה נחשב למצווה לכל דבר, ובוודאי שאם  מרגיש התעלות רוחנית בזה הוי בגדר יציאה לשם מצווה, וניכר שאף לכל אחד זה מתאים גם למי שאינו מחסידי ברסלב, והכל בתנאי שאשתו מוחלת לו מחילה גמורה על כך, 
אבל אותם האנשים שאינם מרגישים דבר מזה והופכים את הנסיעה לבילוי וכו' אין היתר לנסוע.

פוסק: הרב חנן אפללו

ספר: שו"ת אשר חנן

מקור: חלק ח סימן כב

תשובה נוספת:

יש דעות שונות בעניין, מכל מקום הרוצה לנסוע לחו"ל להשתטח על קברי צדיקים, יש לו בודאי על מי לסמוך.

ספר: שדי חמד

מקור: מערכת א"י סימן א' אות א וראה עשה לך רב חלק ב שאלה נד בענין אחר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קברי צדיקים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה