חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שאיחר בשבת לתפילת שחרית והגיע לקריאת התורה?

תשובה:

מי שהגיע לתפילת שחרית בשבת כאשר הציבור עומד להתחיל בקריאת התורה, אם יש חשש שיעבור  זמן תפילת שחרית אזי עדיף שיתפלל שחרית משישמע את קריאת התורה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כא סעיף נה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת שחרית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה