חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפטר מורה שמאחר לעבודה?

תשובה:

מורה המאחר בקביעות ניתן לפטר אותו מבחינה הלכתית ללא התראה נוספת.
אם מדובר באיחור קל ובאופן קבוע, גם זה אסור מבחינה הלכתית גם אם המנהל מוחל לו על כך. לכן יש להתרות במורה המאחר שאם ימשיך בדרך זו גם באיחורים קלים...הוא עשוי להיות מפוטר ממקום עבודתו.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק ב סעיפים כט- ל וראה משפטי החושן סימן שלג, סעיף ה' הערה כ ויורה דעה חלק א סימן קלח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה