חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד כמה ניתן לאחר לעשות סיום מסכת?

תשובה:

אפשר לאחר יום יומים, אולם אין  לחכות זמן מרובה לצורך הסיום.

פוסק: הרבנים משה דינין ומשה גולדברג

ספר: יומא טבא לרבנן

מקור: שאלות ותשובות, סעיף כג עמוד קט וראה גם דרכי הוראה, ב הלכות ומנהג סימן ז

תשובה נוספת:

מותר לבכור לדחות סיום מסכת מפורים לערב פסח.

פוסק: הרב ישראל יעקב פישר

ספר: אבן ישראל

מקור: חלק ט סימן לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה