חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקצוץ אילן מאכל שמזיק לאילנות אחרים?

תשובה:

מותר לקצוץ אילן מאכל שמזיק לאילנות אחרים הטובים ממנו. וכן אילנות מאכל הנטועים בצפיפות ומזיקים זה לזה, מותר לדללן. עדיף למכור לגוי שהוא ידלל את האילנות.
אילן המזיק לשדה של אדם אחר גם מותר לקצצו.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק ה סעיפים ב-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עצים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה