חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאמץ פסקי היתר מרבנים שונים?

תשובה:

לא ראוי לאמץ פסקי היתר מרבנים שונים, גם כשאין בכך תרתי דסתרי.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: יורה דעה חלק ב סימן שמד סעיף ג

תשובה נוספת:

נכון שאדם יבחר לו רב קבוע לשאול אותו שאלות, אם הרב נסע והאדם זקוק לתשובה אזי יוכל במקרה זה לפנות לרב אחר.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק טז סימן מד עמוד קמא

תשובה נוספת:

בדרך כלל אדם  מקבל לו רב פוסק מי שמלמדו תורה, או מי שהוא גדול בתורה המקובל באזור מגוריו ולאוו דוקא רב העיר.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: יורה דעה חלק ב סימן שדמ שאלה א

תשובה נוספת:

נכון שאדם יבחר לו רב קבוע לשאול אותו שאלות, אם הרב נסע והאדם זקוק לתשובה אזי יוכל במקרה זה לפנות לרב אחר.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק טז סימן מד עמוד קמא

תשובה נוספת:

מי שפנה עד כה לרב פוסק מסוים וברצונו כעת להחליף ולפנות לרב אחר שהוא גדול בתורה, אינו צריך לעשות התרת נדרים ורשאי לעשות זאת.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: יורה דעה חלק ב סימן שמה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסיקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה