חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשלוח ילדים / ילדות קטנים לאסוף צדקה?

תשובה:

אין ראוי לשלוח ילדים קטנים או ילדות קטנות לאסוף צדקה ונדבות. פעמים הדבר עשוי להרגילן לבקש כסף אף שלא למטרת צדקה.
ולענין בנות גדולות אם מדובר בבנות שהחינוך בביתן הוא שאינן הולכות בשווקין וברחובות וכו' מפני ש"כל כבודן בת מלך פנימה" אזי שלא ילכו גם למטרה זו.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יד' סעיף יד וראה גם סוף הערה יד בשם הגר"ש אויערבך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה