חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ביום כיפור, יהיה מותר לאדם להישאר ולהתפלל בביתו, כאשר הוא חושש שלא יוכל לצום באם ילך לבית הכנסת,?

תשובה:

מותר ביום כיפור למעוברת, מניקה וכל אדם להישאר ולהתפלל בביתו ולא ללכת לבית הכנסת, כאשר הוא חושש שלא יוכל לצום ויצטרך לאכול או לשתות (ואפילו בשיעורים). כמו כן, אם צריך - רשאי להתפלל במיטתו. וכן הדין לגבי מי שהותר לו לאכול, אלא שאם לא ילך לבית הכנסת, יוכל למעט בשיעור האכילה או השתייה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים פרק ט סעיף לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה