חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה יכולה לעשות מלאכה לאחר הדלקת נרות שבת?

תשובה:

למנהג האשכנזים אשה מקבלת שבת בעת הדלקת נרות. אולם בעת הצורך, יכולה להתנות בלבה שאינה רוצה עדין לקבל עליה שבת (רמ"א בהגה, רסג, י) ותוכל לעשות מלאכה עד  מספר דקות לפני השקיעה, ומנהג ספרד הוא שאשה יכולה לעשות מלאכה לאחר הדלקת נרות. (שו"ע רסג, י) רצוי עד מספר דקות לפני השקיעה.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: או"ח סימן נ וראה גם חזון עובדיה, שבת, ח"א עמוד קסח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה