חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוציא תלמיד מתלמוד תורה אשר הוריו אינם משלמים שכר לימוד?

תשובה:

מבחינה הלכתית מותר להוציא תלמיד מ'תלמוד תורה' אם הוריו אינם משלמים שכר לימוד. יחד עם זאת הנהלת בית הספר צריכה לבדוק את החלטתה ולברר שלא ייגרם לתלמיד נזק חינוכי אם יסולק מבית הספר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ב' עמוד ריד. ובשו"ת מהר"ם מינץ סימן מח כתב שאסור כיון שיש בזה ביטול תורה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית ספר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה