חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש ולשהות בסוכה בשמיני עצרת?

תשובה:

מי שרוצה להמשיך להשתמש ולשהות או לישון בסוכה ביום שמיני עצרת (כגון שבאו אליו אורחים לשמחת תורה ואין לו די מקום בבית), יוריד, סמוך לשקיעת החמה, חלק מהסכך בשיעור לפחות של 4 טפחים על 4 טפחים, (כשלושים ושלושה ס"מ).

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות פרק יא סעיף יא וראה גל קצוש"ע ילקוט יוסף חלק ב סימן תרסו סעיף ב

תשובה נוספת:

בני ארץ ישראל אינם רשאים לאכול בשמיני עצרת בסוכה, כדי שלא יהיה נראה כמוסיף
על המצוה, ולכן אם אין לו מקום ראוי לסעוד בו ביום טוב, אלא בסוכה, יפחות בסכך
ארבעה טפחים על ארבעה טפחים לפוסלה, כדי שיהיה היכר שהוא יושב בה שלא לשם
מצות סוכה. ( חזון עובדיה סוכות עמוד תפ).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרסח סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה