חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול אשכולית חצויה בעזרת כפית?

תשובה:

מותר לחתוך אשכולית לרוחבה ולאוכלה בכפית ואין בכך איסור סחיטה, ובתנאי שלא יתכוון דוקא למיץ בשעה שאוכל, ויזהר מלסוחטה.
כמו כן מותר לסחוט בתוך פיו את המיצים של הפירות, כגון תפוזים ואשכוליות.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ה סעיפים י- יב

תשובה נוספת:

אכילת אשכולית בעזרת כפית, שמביאה בהכרח לסחיטת המיץ מהפרי אסורה בשבת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קובץ תשובות - הרה"ג אלישיב

מקור: חלק ה סימן סח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה