חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאכל בטעות בתענית יכול להשלים את הצום?

תשובה:

מי ששכח ואכל בתענית ציבור ונזכר, ישלים את התענית. ואם נזכר לפני שאכל כזית והפסיק מיד יכול לומר עננו בתפילת מנחה. אבל אם אכל כזית אף שהוא משלים תעניתו לא אומר עננו במנחה.
מי ששכח ובירך על דבר מאכל או משקה, יטעם ממנו משהו כדי שגרונו יהנה (שאם לא יטעם יעבור על איסור ברכה לבטלה שלדעת השו"ע איסורו מן התורה) וימשיך בתעניתו ויאמר עננו שטעימה מועטת אין עליה תורת מאכל.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני, סימן תקנ סעיפים כה-כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה