חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר לנכרי לעשות בשבת מלאכה עבור חולה?

תשובה:

מותר לומר לנכרי בשבת לעשות מלאכות האסורות מן התורה לצורך חולה שאין בו סכנה. כגון: לבשל לחולה, לנסוע להביא תרופות, לכבות  את האור בכדי שיוכל לישון, להפעיל מזגן. כל זאת אם החולה לא יכול להמתין עד לאחר השבת. היתר זה הנו בדיעבד כיוון שהנכון הוא להתקין ולהכין הכל  עוד ביום שישי עבור צרכי החולה בשבת.
יש זקנים וחלושים שדינם כחולה שאין בו סכנה.

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק ב סעיף ד. וכן הערה ה, ראה גם שו"ע סימן שכח' ס"ק מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה