חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דעת ההלכה לגבי אמנות קריאת כף היד ואסטרולוגיה?

תשובה:

אמנות הקריאה בכף היד יש לה יסוד בזוהר, אך יתבאר שאין אלה קובעים את גורלו אלא להיפך. גורלו ואפיו קובעים את תווי היד. ולכן אלה ניתנים להשתנות אם משנה אדם את אפיו, או שבעקבות תשובה
משנה את גורלו. וכן יבואר שאין דמיון לאמנות הקריאה בכף היד לאסטרולוגיה, שהיא איצטגנינות ואסורה אם יש בה סרך עבודה זרה וכו'.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ט עמוד רעז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כף יד - כירולוגיה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה